Wat is de toegevoegde waarde van WeAreFrank! en hoe wordt het support dat het biedt ervaren?

WeAreFrank! had in de vorm van de gemeente Sud West Fryslan een opdrachtgever die ze hebben geholpen met de integratie en migratie van hun oplossing Open Zaakbrug