Igor Wortel en Matthias Oliveira

Igor Wortel en Matthias Oliveira gaan in gesprek met WeAreFrank! over common ground en het begrip migratie en integratie van softwaresystemen. Hoe kijken deze twee architecten tegen de wereld van open source en closed source?