Online Seminar deel 2 - Maart 2022, Van SOAP naar REST

Iedere laatste donderdag van de maand zal de Architect van WeAreFrank!, Jeroen Jansen van Rosendaal, een gratis online seminar geven over een nader te noemen onderwerp of thema.
In deze tweede editie gaat Jeroen in op het onderwerp van SOAP naar REST.
Bekijk de gehele seminar gratis