Let's be open about closed data - Hoe maken jullie het Framework beter? vraag 8 van 9

In negen korte items met vragen, geeft het management van WeAreFrank! antwoord op de pay off die aansluit bij waar WeAreFrank! voor staat; Let's be open about closed data!