Open Source, de vrijblijvendheid voorbij!

In deze documentaire zien we leveranciers, de politiek, onderzoekbureaus en juristen over het gebruik van Open Source door overheden. Toen de voormalig staatssecretaris stelde dat overheden in basis gebruik moesten gaan maken van open source, maar daar prompt het woordje tenzij aan toevoegde, was de onduidelijkheid geboren.
Hoe zijn de afspraken nu daadwerkelijk gemaakt en worden deze ook nageleefd? Wat brengt dit de toekomst en hoe kijkt de branche tegen deze afspraken aan?
In een documentaire van krap een uur probeert documentairemaker Jeroen Smits antwoorden te krijgen op gestelde vragen!