Het onderzoek bij Ministerie van BZK door Berenschot

In september 2023 produceerde WeAreFrank! de documentaire; Open Source de Vrijblijvendheid Voorbij!
In een klein uur is het duidelijk waar de pijnpunten daadwerkelijk liggen en komt er antwoord op de vraag wat overheden nu moeten met Open Source!
De gehele documenatire kun je op dit platform in zijn geheel terugzien. Delen van deze documentaire zijn uiteraard ook beschikbaar. In deze montage zien we het interview met Ruurdje en Harro die namens onderzoeksbureau Berenschot in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek deden naar het gebruik van Open Source