Wat denkt de politiek over het gebruik van Open Source door overheden!

In september 2023 produceerde WeAreFrank! de documentaire; Open Source de Vrijblijvendheid Voorbij!
In een klein uur is het duidelijk waar de pijnpunten daadwerkelijk liggen en komt er antwoord op de vraag wat overheden nu moeten met Open Source!
De gehele documenatire kun je op dit platform in zijn geheel terugzien. Delen van deze documentaire zijn uiteraard ook beschikbaar. In deze montage zien we de mening en bevindingen vanuit de Politiek Hawre Hamiri is tweede kamerlid voor de VVD en belast met IT en ICT vraagstukken binnen de Nederlandse politiek

Populair