Hawre Rahimi ( VVD ) over gebruik van Open Source bij overheden

In de documentaire Open Source de vrijblijvendheid voorbij deed Jeroen Smits namens WeAreFrank onderzoek naar het gebruik van Open Source bij met name overheden.
In deze edit de bijdrage van Hawre Rahimi kamerlid namens de VVD in de tweede kamer en belast met ICT en IT vraagstukken.