Berenschot Onderzoeksbureau over gebruik Open Source bij overheden

In de documentaire Open Source de vrijblijvendheid voorbij deed Jeroen Smits namens WeAreFrank onderzoek naar het gebruik van Open Source bij met name overheden.
In deze edit de bijdrage van Berenschot Onderzoeksbureau over het gebruik van Open Source bij het ministerie van BZK en andere overheidsinstanties