Wisemen Advocaten over gebruik Open Source

In de documentaire Open Source de vrijblijvendheid voorbij deed Jeroen Smits namens WeAreFrank onderzoek naar het gebruik van Open Source bij met name overheden.
In deze edit de bijdragevan Wisemen Advocaten over het gebruik van Open Source bij overheden