Jan Wildenboer namens RedHat over Open Source

In de documentaire Open Source de vrijblijvendheid voorbij deed Jeroen Smits namens WeAreFrank onderzoek naar het gebruik van Open Source bij met name overheden.
In deze edit de bijdrage van Jan Wildenboer namens RedHat