Klaas Pieter Majoor namens HCS over Open Source

In de documentaire Open Source de vrijblijvendheid voorbij deed Jeroen Smits namens WeAreFrank onderzoek naar het gebruik van Open Source bij met name overheden.
In deze edit de bijdrage van Klaas Pieter Majoor namens HCS

Populair