Het management van WeAreFrank! beantwoordt - Waarom zullen bedrijven anno 2020 kiezen voor open source? vraag 8 van 15

De meest voorkomende vragen worden door het management van WeAreFrank! beantwoordt. Transparant is WeAreFrank! is alle opzichten dus ook in het beantwoorden van deze vragen.