Het management van WeAreFrank! beantwoordt - Wat is de workflow van WeAreFrank! en hoe kan men starten met jullie produkt? vraag 9 van 15

De meest voorkomende vragen worden door het management van WeAreFrank! beantwoordt. Transparant is WeAreFrank! is alle opzichten dus ook in het beantwoorden van deze vragen.