Het management van WeAreFrank! beantwoordt - WeAreFrank! over vijf jaar? vraag 13 van 15

De meest voorkomende vragen worden door het management van WeAreFrank! beantwoordt. Transparant is WeAreFrank! is alle opzichten dus ook in het beantwoorden van deze vragen.