Streaming is belangrijk voor Performance en Memorygebruik

Het uploaden, transformeren en dan wegschrijven van files zorgt vaak voor enorme vertraging. Integratie systemen hanteren vaak de routing waarbij eerst 100% wordt geupload, dan 100% wordt getransformeerd om vervolgens de getransformeerde data weg te schrijven in een database.
In de animatie laten wij zien hoe WeAreFrank! met het Frank!Framework streaming gebruikt om tijd te winnen en het geheugengebruik van de onderliggende hardware te minimaliseren.