4Steps to Freedom - Guidance

Het overstappen van een closed source oplossing naar het open source Frank!Framework is er een die bij organisaties wellicht vragen opwekt wat betreft de begeleiding van deze overstap. Jeroen Jansen van Rosendaal is de migratie en integratie-architect van WeAreFrank! en het Frank!Framework. Hij legt uit hoe WeAreFrank! dit proces zal begeleiden