Toekomstige ontwikkelingen in het Frank!Framework

Het Frank!Framework is continu in verandering. Uitbouwen van tools en mogelijkheden. Op korte termijn staan er een aantal innovaties op de rol