Let's be open about closed data - Op welke manier wil WeAreFrank! transparant zijn? vraag 2 van 9

In negen korte items met vragen, geeft het management van WeAreFrank! antwoord op de pay off die aansluit bij waar WeAreFrank! voor staat; Let's be open about closed data!