Trailer - Streaming

Het gebruik van streaming is niet nieuw. Echter past weAreFrank! dit innovatiever toe